facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

O KERAMICKOU POPELNICI
Vyhlašovatel: Olomoucký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s..
Účast: Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Olomouckém kraji.
Období: kalendářní rok 2017
Kategorie:
Obce a města do 500 obyvatel
Obce a města od 501 do 2.000 obyvatel
Obce a města od 2.001 do 15.000 obyvatel
Města nad 15.000 obyvatel

Speciální kategorie: Odpadářský počin roku 2017 (Odpadový lev)

Způsob hodnocení:


Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s.
Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích.
Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

Princip hodnocení krajských soutěží

Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. (Obce z jednoho kraje a jedné velikostní skupiny = soubor obcí.)
Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů ze sedmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 4 doplňkové). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

Hlavní hodnocení:

(V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.)
„Výtěžnost papíru"
Hodnotí se výtěžnost papíru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
„Výtěžnost plastu"
Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.
„Výtěžnost skla celkem"
Hodnotí se celková výtěžnost skla. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení:

V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů.
(V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.)
„Sběr čirého skla"
Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body.
„Sběr nápojového kartonu"
Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body.
„Sběr kovu" - vykazované množství
Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body.
„Hustota sběrné sítě"
Pokud měla obec v hodnoceném období méně nebo rovno 180 obyvatel (podle autorizace) na sběrné hnízdo, získá 2 body.

Odměny:

1. místo - 35.000,- Kč
2. místo - 25.000,- Kč
3. místo - 15.000,- Kč
Odpadový lev - 25.000,- Kč

Vyhlašovatelé si vyhrazují právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

2019 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech