facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Pravidla hodnocení soutěže "O keramickou popelnici" v roce 2021:

Název: O KERAMICKOU POPELNICI

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s..

Účast: Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Olomouckém kraji.

Období

kalendářní rok 2020

Kategorie

Obce a města do 500 obyvatel

Obce a města od 501 do 2.000 obyvatel

Obce a města od 2.001 do 15.000 obyvatel

Města nad 15.000 obyvatel

Speciální kategorie:  Odpadářský počin roku 2020 (Odpadový lev) = 1 absolutní vítěz za kraj

Hlavní hodnocení

„Výtěžnost papíru"
Hodnotí se výtěžnost papíru v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť). Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství papíru jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost tohoto papíru na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost plastu"
Hodnotí se celková výtěžnost plastu, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností plastu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost plastů na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost skla"
Hodnotí se celková výtěžnost skla (směsné + čiré), to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností skla jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost skla na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost kovů"
Hodnotí se výtěžnost kovů v nádobovém, individuálním a pytlovém sběru (veřejná sběrná síť). Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaných kovů jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost těchto kovů na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.

Doplňkové hodnocení

„Výtěžnost čirého skla"
Hodnotí se celková výtěžnost čirého skla, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností čirého skla jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost čirého skla na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost nápojového kartonu"
Hodnotí se celková výtěžnost nápojového kartonu, to znamená ze všech způsobů sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání všech výtěžností nápojového kartonu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost nápojového kartonu na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost ostatních způsobů sběru papíru"
Hodnotí se výtěžnost papíru v ostatních způsobech sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství papíru jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost tohoto papíru na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost sběru papíru na sběrných dvorech"
Hodnotí se výtěžnost papíru na sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství papíru jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost tohoto papíru na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost ostatních způsobů sběru kovu"
Hodnotí se výtěžnost kovu v ostatních způsobech sběru. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství kovu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost tohoto kovu na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Výtěžnost sběru kovu na sběrných dvorech"
Hodnotí se výtěžnost kovu na sběrných dvorech a sběrných místech. Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání výtěžností takto vykázaného množství kovu jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Pro určení pořadí je rozhodující výtěžnost tohoto kovu na 1 obyvatele v soutěžním období. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.
„Zajištění dostatečné a dostupné sběrné sítě"
Pokud obec získala v hodnoceném období bonus minimální dostupnosti sběrné sítě v systému EKO-KOM (viz Příloha č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů nebo zde), získá 2 body.
„Podíl tříděného sběru na celkovém sběru KO"
Hodnotí se podíl množství tříděného sběru na celkovém množství sběru komunálních odpadů vykazovaných do systému EKO-KOM (tříděné sběry + směsný komunální odpad). Obec získává body odpovídající pořadí, na kterém se umístila po srovnání takto stanovených podílů jednotlivých obcí příslušné velikostní skupiny, vynásobeném váhou 0,1, s tím, že nejlépe hodnocená obec získává nejvyšší počet bodů, závislý na počtu zúčastněných obcí v dané kategorii. Bodový zisk je zaokrouhlen na 1 desetinné místo.

 

Odměny

1. místo - 35.000,- Kč
2. místo - 25.000,- Kč
3. místo - 15.000,- Kč

Odpadový lev - absolutní vítěz - 25.000,- Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

2022 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech