facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Pravidla hodnocení soutěže "O keramickou popelnici" v roce 2019:

Název: O KERAMICKOU POPELNICI

Vyhlašovatel: Olomoucký kraj a Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s..

Účast: Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny obce v systému EKO-KOM v Olomouckém kraji.

Období: kalendářní rok 2018

Kategorie:

Obce a města do 500 obyvatel

Obce a města od 501 do 2.000 obyvatel

Obce a města od 2.001 do 15.000 obyvatel

Města nad 15.000 obyvatel

Speciální kategorie:  Odpadářský počin roku 2017 (Odpadový lev) - 5 nejlepších obcí z každého okresu (z nich 1 absolutní vítěz za kraj)

Způsob hodnocení: Pro hodnocení soutěže bude využívána pouze databáze AOS EKO-KOM, a.s. Pro hodnocení budou sloužit data poskytovaná obcemi v pravidelných čtvrtletních výkazech o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. Hodnocení jednotlivých kritérií proběhne pro každou kategorii zvlášť.

Princip hodnocení krajských soutěží Hodnotí se zvlášť obce podle krajů a podle specifických velikostních skupin. (Obce z jednoho kraje a jedné velikostní skupiny = soubor obcí.) Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů ze sedmi soutěžních kategorií (3 hlavní a 4 doplňkových). Podle počtu výsledných bodů se stanovuje výsledné pořadí v souboru obcí.

Hlavní hodnocení: (V průměru činí zisk bodů v hlavním hodnocení min 80 % na výsledném bodovém zisku.) „Výtěžnost papíru" Hodnotí se výtěžnost papíru. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo papíru na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa. „Výtěžnost plastu" Hodnotí se celková výtěžnost plastu. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo plastu na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa. „Výtěžnost skla celkem" Hodnotí se celková výtěžnost skla. Obec získává 1 bod za každé 1 kilo skla na obyvatele a rok. Body se zaokrouhlují na 2 desetinná místa.

Doplňkové hodnocení: V doplňkovém hodnocení může obec získat až 10 bodů. (V průměru činí zisk bodů v doplňkových kategoriích max. 20 % na výsledném bodovém zisku.) „Sběr čirého skla" Pokud obec v hodnoceném období sbírala čiré sklo, získá 2 body. „Sběr nápojového kartonu" Pokud obec v hodnoceném období sbírala nápojový karton, získá 2 body. „Sběr kovu" - vykazované množství Pokud obec v hodnoceném období sbírala kov, získá 2 body. „Hustota sběrné sítě" Pokud měla obec v hodnoceném období méně nebo rovno 180 obyvatel (podle autorizace) na sběrné hnízdo, získá 2 body.

Odměny:

1. místo - 35.000,- Kč
2. místo - 25.000,- Kč
3. místo - 15.000,- Kč

Odpadový lev - absolutní vítěz - 25.000,- Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu či úpravu pravidel soutěže.

2019 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech