facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Olomouc (2. prosince 2014) – Podeváté v historii dnes předali zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., ocenění v soutěži „O keramickou popelnici” obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. Ceny spolu s představiteli společnosti EKO- KOM starostům a starostkám obcí předal náměstek pro oblast životního prostředí Michal Symerský. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady”, jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadů v regionu.

První pozici v kategorii nejmenších obcí - do 500 obyvatel – obhájila Ostružná z Jesenicka. V přepočtu na obyvatele vytřídili v této obci za uplynulý rok v průměru necelých 130 kilogramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Stejně jako vloni na druhém místě skončily Hradčany-Kobeřice z okresu Prostějov. Bronzová příčka letos patří obci Ústín z Olomoucka.

Kategorii zahrnující obce s více než 500 obyvateli rovněž opanoval šampion minulého ročníku – Majetín. Výtěžnost na obyvatele činila v průměru 75 kilogramů. Druhý skončil stejně jako vloni Grygov, na třetí příčce se umístila Senice na Hané. Všechny tři obce se nacházejí na Olomoucku.

V kategorii měst patří opět vítězství Jeseníku, který v uplynulých ročnících dosud nenašel přemožitele. Každý obyvatel tohoto města vytřídil za rok celkem 71,6 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Na druhém místě skončilo krajské město Olomouc, ocenění za třetí místo pak putuje do Litovle.

Ve všech velikostních kategoriích se letos vyhlašovala i speciální kategorie „Skokan roku”, která hodnotila nejlepší meziroční nárůst výtěžnosti papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. Vítězem se v kategorii měst staly Hanušovice z okresu Šumperk, které od Olomouckého kraje pro své občany bezplatně obdrží 200 sad barevných tašek na třídění odpadů. Mezi většími obcemi uspěl Černotín z okresu Přerov a získá tak 100 sad tašek. Na 50 sad tašek se pak mohou těšit obyvatelé obce Svésedlice, která uspěla v kategorii nejmenších obcí a nachází se na Olomoucku.

„Soutěž je velkou motivací pro ty nejlepší obce, které tak mohou ukázat cestu i těm méně úspěšným. I když většina obyvatele našeho kraje odpad třídí, tak je tu stále velký potenciál těch, kteří si dosud neuvědomují, jak je tato činnost důležitá. Třídění odpadů proto cílenou popularizací podporujeme i v lokalitách, kde nedosahují tak dobrých výsledků jako zbytek kraje,” sdělil na slavnostním vyhlašování Michal Symerský, náměstek olomouckého hejtmana zodpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a majetku.

Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi nejlepší v zemi, i vloni mu patřila jedna z medailových příček v rámci všech krajů v ČR. Průměrně obyvatelé regionu vytřídili 68,5 kilogramu papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. „V roce 2013 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru téměř 20 kilogramů vytříděného papíru, více než 10 kilogramů plastu, 10,5 kilogramu skla, přes 28 kilogramů kovů a necelý půl kilogram nápojového kartonu,“ popsal Petr Balner ze společnosti EKO-KOM, a.s., která aktivity, jejichž součástí je také předávání ocenění vítězným obcím, společně s Olomouckým krajem financuje.

Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 385. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.

Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje „O keramickou popelnici 2014“

1. kategorie – obce do 500 obyvatel

1 Ostružná, Jeseník, 163 obyvatel
2 Hradčany-Kobeřice, Prostějov, 444
3 Ústín, Olomouc, 401
4 Branná, Šumperk, 294
5 Uhelná, Jeseník, 483
6 Skřípov, Prostějov, 342
7 Koválovice-Osíčany, Prostějov, 292
8 Krčmaň, Olomouc, 458
9 Vlčice, Jeseník, 427
10 Svésedlice, Olomouc, 189

2. kategorie – obce nad 500 obyvatel

1 Majetín, Olomouc, 1189 obyvatel
2 Grygov, Olomouc, 1479
3 Senice na Hané, Olomouc, 1812
4 Cholina, Olomouc, 754
5 Charváty, Olomouc, 877
6 Hlušovice, Olomouc, 817
7 Křelov-Břuchotín, Olomouc, 1669
8 Přáslavice, Olomouc, 1389
9 Loučany, Olomouc, 635
10 Horní Moštěnice, Přerov, 1657 

3. kategorie – města a městyse

1 Jeseník, Jeseník, 11579 obyvatel
2 Olomouc, Olomouc, 99489
3 Litovel, Olomouc, 9898 
4 Hanušovice, Šumperk, 3290
5 Velký Újezd, Olomouc, 1281
6 Kojetín, Přerov, 6263
7 Zábřeh, Šumperk, 13798 
8 Konice, Prostějov, 2805
9 Prostějov, Prostějov, 44234
10 Velká Bystřice, Olomouc, 3161

O keramickou popelnici 2014
Soutěž, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, probíhá už posedmé v historii. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylových keramických popelnic a věcných cen také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získají 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun. V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování. Sledovaným časovým rozmezím pro letošní ročník je období od 1. října 2013 do 30. září 2014. Kritéria soutěže O keramickou popelnici jsou následující: sběr čtyř komodit (papír, sklo, plast, nápojový karton) za sledované období a výtěžnost tříděného sběru bez kovů za sledované období nad celokrajský průměr v kilogramech na obyvatele a rok. Konečné pořadí určuje součet dílčích pořadí v jednotlivých komoditách. Při bodové rovnosti se pak přihlíží k včasnosti dodávek a správnosti vyplnění čtvrtletních výkazů a celoročních dotazníků, jiným způsobům sběru do systému, komplexní službě občanům v odpadovém hospodářství i k propagaci třídění odpadů. tisková zpráva

2019 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech