facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Odpady nejlépe třídí v Jeseníku, Grygově a Hradčanech-Kobeřicích

Olomouc (4. prosince 2012) - Již posedmé v historii dnes předali zástupci Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., ocenění v soutěži „O keramickou popelnici" obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. Ceny spolu s představiteli společnosti EKO-KOM starostům a starostkám obcí předal náměstek pro oblast životního prostředí Michal Symerský. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady", jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadu v regionu.

Do čelní pozice v kategorii nejmenších obcí - do 500 obyvatel - se vrátil předloňský vítěz, obec Hradčany-Kobeřice z Prostějovska. Každý její obyvatel vytřídil za uplynulý rok v průměru 68,9 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartónů. Obec Hradčany-Kobeřice tak odsunula na druhé místo loni nejlepší obec Branná z okresu Šumperk. Do první trojky, na bronzovou pozici, se letos probojovala obec Svésedlice nacházející se v okresu Olomouc.

V kategorii zahrnující obce s více než 500 obyvateli potvrdil vedoucí pozici loňský vítěz Grygov. Výtěžnost na obyvatele byla v této obci v průměru 78,1 kilogramu. Stříbrnou příčku si letos vytřídila obec Majetín. Třetí skončily, stejně jako loni, Charváty z okresu Olomouc.

V kategorii měst již tradičně vítězí Jeseník, následovaný Olomoucí. Každý obyvatel vítězného Jeseníku vytřídil za rok celkem 61,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Město Jeseník je v soutěži unikátem, v uplynulých ročnících dosud nenašlo přemožitele. Na třetím místě se v kategorii měst za Jeseníkem a Olomoucí umístil Uničov.

„Těší nás, že se patříme ve třídění odpadů k nejlepším krajům v republice. Svůj podíl na tom má nepochybně i soutěž obcí, díky níž mají obyvatelé zpětnou vazbu, jak jsou na tom ve srovnání s druhými. Oceněné obce a města pak soutěž motivuje ke stále lepším výkonům, a ty ostatní k tomu, aby se jim přiblížily," uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil.

Olomoucký kraj patří co do množství vytříděného odpadu na jednoho občana dlouhodobě mezi nejlepší v zemi, i vloni mu patřila jedna z medailových příček v rámci všech krajů v ČR. Průměrně obyvatelé regionu vytřídili takřka 43 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů. „V roce 2011 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru více než 20 kilogramů vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, 11,5 kilogramu skla a necelý půl kilogram nápojového kartonu," popsal Petr Balner ze společnosti EKO-KOM, která aktivity, jejichž součástí je i předávání ocenění vítězným obcím, společně s Olomouckým krajem financuje. To, že je region na špici v rámci ČR, souvisí podle představitelů Olomouckého kraje zejména s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů ve spolupráci se systémem EKO-KOM. „Chceme i v následujících letech hledat způsoby, jak třídění odpadů podporovat. Zaměříme se hlavně na oblasti s horšími výsledky, ale i na motivaci obcí, jejichž obyvatelé patří v třídění k těm vzornějším. Hodláme také čerpat inspiraci v oblasti odpadového hospodářství, například výměnou zkušeností se zahraničními partnery," řekl na ceremoniálu náměstek hejtmana Michal Symerský.

Za období trvání společného projektu kraje a společnosti EKO-KOM, a. s., se podařilo zvýšit množství vytříděného papíru, plastu, skla a nápojového kartonu na jednoho občana více než dvojnásobně z 18,4 kilogramů v roce 2004 na loňských 42,3 kilogramu.

Za výbornými výsledky stojí kromě dostupnosti kontejnerů na třídění také osvětové a vzdělávací aktivity pro obce, města a jejich občany.
Součástí spolupráce Olomouckého kraje a společnosti EKO-KOM, a. s., je rovněž zahušťování sítě nádob na tříděný odpad, a tím přiblížení kontejnerů občanům. „Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale i zvyšování kvality vytříděných odpadů. V současnosti se na území Olomouckého kraje nachází 16 270 kusů barevných kontejnerů. Největší podíl tvoří nádoby na plast a sklo. Oproti konci roku 2011 vzrostl počet nádob na třídění odpadů v průměru o 7%." vysvětlil regionální manažer společnosti EKO-KOM pro Olomoucký kraj Marek Hruška. Kontejnery na tříděný sběr se tak opět přiblížily k občanům v kraji, neboť jedno průměrné kontejnerové hnízdo slouží pro přibližně 150 obyvatel.

Do systému EKO-KOM je v Olomouckém kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 385. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.


Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje „O keramickou popelnici 2012"

1. kategorie - obce do 500 obyvatel


1 Obec Hradčany-Kobeřice
2 Obec Branná
3 Obec Svésedlice
4 Obec Ostružná
5 Obec Vlčice
6 Obec Komárov
7 Obec Skřípov
8 Obec Luběnice
9 Obec Čelechovice
10 Obec Krčmaň

2. kategorie - obce nad 500 obyvatel


1 Obec Grygov
2 Obec Majetín
3 Obec Charváty
4 Obec Černá Voda
5 Obec Hrabová
6 Obec Křelov-Břuchotín
7 Obec Lipová
8 Senice na Hané
9 Město Velká Bystřice
10 Obec Hrabišín


3. kategorie - města

1 Jeseník
2 Olomouc
3 Uničov
4 Hanušovice
5 Kojetín
6 Šumperk
7 Městys Kralice na Hané
8 Prostějov
9 Mohelnice
10 Městys Brodek u Přerova


O keramickou popelnici

Soutěž, která hodnotí množství vytříděného separovaného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele města nebo obce, probíhá už posedmé v historii. V rámci slavnostního předání získají nejlepší obce a města ve třech kategoriích (města, obce nad 500 obyvatel a obce do 500 obyvatel) kromě stylových keramických popelnic a věcných cen také finanční odměny. Obce na prvním místě v každé kategorii získají 30 tisíc korun, na druhých místech 20 tisíc a na bronzových příčkách pak 10 tisíc korun.
V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnocení obcí se provádí na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování. Sledovaným časovým rozmezím pro letošní ročník je období od 1. října 2011 do 30. září 2012. Kritéria soutěže O keramickou popelnici jsou následující: sběr čtyř komodit (papír, sklo, plast, nápojový karton) za sledované období a výtěžnost tříděného sběru bez kovů za sledované období nad celokrajský průměr v kilogramech na obyvatele a rok. Konečné pořadí určuje součet dílčích pořadí v jednotlivých komoditách. Hodnotí se také včasnost dodávek a správnost vyplnění čtvrtletních výkazů a celoročních dotazníků, zapojení výkupen, případně jiných způsobů sběru do systému, komplexní služby občanům v odpadovém hospodářství i propagace a komunikace třídění odpadů.


Jak se točí odpady

Hlavní slogan kampaně vychází z faktu, že odpady - v původní či zpracované formě - nás provázejí každým dnem. Řada věcí, se kterými se běžně setkáváme, obsahuje podíl materiálů, vyrobených z druhotných surovin. V oblečení jako jsou bundy, trička či košile můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výrobě nových plastových lahví je používán regranulát vyrobený z vytříděných lahví. Tím výčet využití odpadů zdaleka nekončí - nádoby od šamponů, kečupů či mycích prostředků slouží v plastikářské výrobě a můžeme je potkat například v protihlukových stěnách či zatravňovacích dlaždicích; z umělohmotných fólií a igelitových tašek se vyrábí například domácí kompostéry; základem speciálních desek, ze kterých se staví domy, je slisovaný nápojový karton.

Letošní aktivity v rámci projektu „Jak se točí odpady" se zaměřily zejména na oblast Šternberku, Uničova, Zábřehu, Mohelnice, Lipníku nad Bečvou, Přerova, mikroregionu Konicko a Kostelecko, a některých částí Olomouce. Celkem čtyři tisíce domácností v těchto lokalitách bezplatně obdržely sady barevných tašek na třídění odpadu. Třídění se propagovalo i na významných kulturních a společenských akcích v regionu, problematiku lidem přibližují také osvědčených polepy svozových aut a prostředků hromadné dopravy. Pokračují také projekty rozšíření praktického třídění v ZOO na Svatém Kopečku a na Univerzitě Palackého. Důkazem vynikajících výsledků kraje ve třídění odpadů je rovněž skutečnost, že se letos do celostátního finále soutěže „O křišťálovou popelnici" probojovala z regionu hned dvě města - Olomouc a Jeseník.

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech