facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Obce získaly odměny za třídění elektra

Vysloužilá elektrozařízení v Olomouckém kraji nejlépe třídí obyvatelé Šubířova, Rapotína, Šternberka, Štítů, Moravského Berouna a Hranic. Jedná se o vítěze jednotlivých kategorií v soutěžích O keramické sluchátkoO Elektrooskara, které každoročně oceňují obce regionu ve třídění elektroodpadu.

 

Slavnostní vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo dnes v prostorách vojenské pevnosti v Křelově-Břuchotíně na Olomoucku. V soutěži O keramické sluchátko uspěla v kategorii do 1 500 obyvatel obec Šubířov, kde v uplynulém roce v přepočtu na jednoho obyvatele odevzdali bezmála 10 kg vysloužilého elektra, v kategorii obcí nad 1 500 obyvatel zvítězila obec Rapotín a v kategorii obcí s rozšířenou působností loňské prvenství obhájilo Město Šternberk.

 

V soutěži O keramické sluchátko, kterou vyhlašuje nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Olomouckým krajem už pojedenácté v historii, je hodnocena výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo mobilní telefony. Těch lidé v kraji za rok 2018 vytřídili, podobně jako v předchozím roce 1 049 tun, což činí v průměru 1,66 kg na obyvatele.

 

Souběžně byly také dnes vyhlášeny ceny O Elektrooskara, kterými jsou oceňovány obce za třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Soutěž pořádá kolektivní systém ELEKTROWIN s podporou Olomouckého kraje již popáté. V Olomouckém kraji bylo v roce 2018 prostřednictvím sběrné sítě ELEKTROWIN sebráno celkem 2266 tun vysloužilých elektrospotřebičů, což představuje 5,6 % z celkového množství zpětně odebraných elektrozařízení v celé České republice. Každý obyvatel tak v průměru odevzdal 3,58 kg spotřebičů.

 

Ve všech kategoriích byl za loňský rok hodnocen procentní nárůst vytříděného elektra v porovnání s předcházejícím obdobím. V kategorii do 2 500 obyvatel se nejvíce dařilo obyvatelům města Štíty, Moravský Beroun zvítězil mezi obcemi od 2 500 do 10 000 obyvatel. V kategorii nad 10 000 obyvatel uspěly Hranice, kde se loni podařilo obyvatelům vysbírat téměř 96 tun vysloužilého elektrozařízení, což představuje nárůst o téměř dvě třetiny v porovnání s rokem 2017.

 Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2019:

Kategorie

Obec / město /městys

Vytříděné elektrospotřebiče

Obce do 1 500 obyvatel

Šubířov

9,4 kg / 1 obyv.

Obce nad 1 500 obyvatel

Rapotín

3,3 kg / 1 obyv.

Obce s rozšířenou působností

Šternberk

4,8 kg / 1 obyv.

 

 

Vítězové soutěže O ELEKTROOSKARA 2019:

Kategorie

Obec / město

Obce do 2 500 obyvatel

Štíty – 4,5 t (2018) x 0,9 t (2017)

Obce od 2 500 do 10 000 obyvatel

Moravský Beroun – 12,4 t (2018) x 5,7 t (2017)

Města nad 10 000 obyvatel

Hranice – 95,5 t (2018) x 59,2 t (2017)

 

ASEKOL a.s. je neziskově hospodařící společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení ve všech oblastech, např. výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, elektrických nástrojů, nářadí, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístrojů pro monitorování a kontrolu a výdejních automatů (skupiny 1–6). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s více než 4 300 městy a obcemi a 3 000 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 17 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší veřejně dostupnou sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. ASEKOL za svoji společenskou odpovědnost získal prestižní národní ocenění TOP odpovědná firma. Zároveň byl za své aktivity oceněn prestižní cenou Ruban d’Honneur neboli „Stuhou cti“ v soutěži European Business Awards (EBA) v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj.

ELEKTROWIN a.s. je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a likvidaci nefunkčních elektrozařízení a elektroodpadu. Od svého založení v roce 2005 již zrecyklovala více než 22 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti 383 000 tun. Zaměřuje se především na chladicí zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří téměř 14 000 sběrných míst po celé České republice. Více informací naleznete na www.elektrowin.cz.

 

2024 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech