facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Nejlépe třídí v Olomouci, Jeseníku, Grygově a Ostružné

Podesáté v historii dnes předali zástupci Olomouckého kraje a Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a. s., ocenění v soutěži „O keramickou popelnici" obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. Ceny spolu s představiteli společnosti EKO-KOM starostům a starostkám obcí předal náměstek pro oblast životního prostředí Michal Symerský. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady", jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadů v regionu.

Kvůli spravedlivějšímu hodnocení byly letos obce nově rozděleny do čtyř namísto dosavadních tří velikostních kategorií, v rámci celé republiky se sjednotila i pravidla krajských soutěží.

První pozici v kategorii do 500 obyvatel obsadila stejně jako v loňském roce Ostružná z Jesenicka. Druhá příčka patří obci Mutkov (Olomoucko). Na třetím místě skončily vloni stříbrné Hradčany-Kobeřice (Prostějovsko).

V kategorii zahrnující obce s počtem 501-2000 obyvatel zvítězil vloni druhý Grygov, za ním skončil šampion minulých ročníků Majetín, na třetí příčce se umístily Charváty. Všechny tři obce se nacházejí na Olomoucku.

Ve velikostní kategorii obcí a měst od 2 001 do 15 000 obyvatel zvítězil Jeseník, který za celou dobu trvání soutěže ani jednou nenašel přemožitele. Na druhém místě skončily Mikulovice (Jesenicko), třetí místo pak obsadila Horka nad Moravou (Olomoucko).

Mezi městy nad 15 000 obyvatel obsadila první pozici Olomouc následovaná Šumperkem a Hranicemi (Přerovsko).

„Olomoucký kraj začal jako jeden z prvních s oceňováním nejlepších obcí ve třídění odpadů. Jako první region v zemi jsme letos navíc založili spolek obcí, který zahrnuje území s takřka 400 000 obyvateli. Společně hledáme to nejlepší řešení v oblasti nakládání s odpady v našem kraji. Dlouhodobě aktivně podporujeme třídění odpadů, i díky tomu dosahuje kraj nadprůměrných výsledků a dlouhodobě zaujímá přední příčky ve statistikách," uvedl na slavnostním ceremoniálu Michal Symerský, náměstek olomouckého hejtmana zodpovědný za oblast životního prostředí, zemědělství a majetku.

Průměrně obyvatelé regionu vloni vytřídili takřka 80 kilogramů papíru, plastu, skla, nápojových kartonů a kovů. „V roce 2014 na jednoho obyvatele Olomouckého kraje připadalo v průměru přes 20 kilogramů vytříděného papíru, bezmála 11 kilogramů plastů, takřka 11 kilogramů skla, téměř 37 kilogramů kovů a necelý půl kilogram nápojového kartonu," popsala Pavla Bendová ze společnosti EKO-KOM, která aktivity, jejichž součástí je také předávání ocenění vítězným obcím, financuje ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Aktuálně se na území Olomouckého kraje nachází bezmála 19 tisíc barevných kontejnerů, což je o 100 procent víc, než před 10 lety. Největší podíl tvoří nádoby na plasty a na sklo. Do systému EKO-KOM, který ve spolupráci s obcemi a městy zajišťuje zpětný odběr a využití obalového odpadu, je v kraji zapojena drtivá většina obcí - celkem 389. Na třídění odpadů se tedy má možnost podílet 99,6 procent obyvatel kraje.

Postupně se také snižuje docházková vzdálenost k barevným kontejnerům. Jedno stanoviště nádob na separovaný sběr připadá ke konci letošního roku v průměru na 130 obyvatel.

Výsledky soutěže pro obce a města Olomouckého kraje „O keramickou popelnici 2015"

1. kategorie: do 500 obyvatel

1 Ostružná
2 Mutkov
3 Hradčany-Kobeřice
4 Branná
5 Ústín

2. kategorie: 501 - 2000 obyvatel

1 Grygov
2 Majetín
3 Charváty
4 Černá Voda
5 Přáslavice

3. kategorie: 2001 - 15000 obyvatel

1 Jeseník
2 Mikulovice
3 Horka nad Moravou
4 Velký Týnec
5 Velká Bystřice

4. kategorie: nad 15000 obyvatel

1 Olomouc
2 Šumperk
3 Hranice
4 Prostějov
5 Přerov

 

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech