facebooktwitteryoutube
MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD.

Lidé ve Šternberku získali tašky na třídění

Olomoucký kraj - Město Šternberk připravilo ve spolupráci s neziskovou společností EKO-KOM pro všechny domácnosti ve městě v rámci podpory separace odpadů bonus v podobě separačních tašek. V uplynulých dnech domácnosti ve Šternberku obdržely prostřednictvím určených roznašečů speciální sadu separačních tašek na papír, plasty a sklo.

Domácnosti v rodinných domech získaly od měst zdarma sadu tašek o objemu 40 litrů, obyvatelé bytů na sídlištích či v bytových domech pak sadu o objemu 20 litrů. Doručovatelé podniknou celkem dva pokusy o osobní doručení, pokud nikoho v domácnosti nezastihnou, mohou si občané od září tašky vyzvednout na městském úřadě na odboru životního prostředí.

Akce se týká všech domů a bytů ve Šternberku včetně místních částí. Cena jedné sady je cca 80 korun, polovinu ceny uhradila autorizovaná společnost EKO-KOM, druhou polovinu Město Šternberk. Na nákup 5000 sad separačních tašek město vynaložilo přes 200.000 korun.

Cílem projektu je podpora separace odpadů a snižování množství směsných komunálních odpadů, které se ukládají na skládky. Záměrem Evropské unie i České republiky je ukončit skládkování komunálních odpadů do roku 2024. Omyvatelné tašky jsou určeny k opakovanému použití: modrá slouží na papír, zelená na sklo a žlutá na plasty a nápojové kartony. Po vysypání obsahu do venkovních separačních kontejnerů se mohou opět v domácnosti využít k dalšímu třídění.

2023 Jaksetociodpady.cz • Všechna práva vyhrazena.
tvorba webu IdeaTech